Ανακοίνωση προγράμματος κατασκηνώσεων 2016 – Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας

Πρόγραμμα για τις κατασκηνώσεις που διοργανώνει και φέτος το καλοκαίρι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση αφορά τους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του σχολείου μας.

Ανακοίνωση προγράμματος κατασκηνώσεων 2016.pdf