ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 2016

Η Ομοσπονδία Λευκωσίας διοργανώνει και φέτος κατασκηνώσεις στην Ελλάδα και κάτω από την δική της εποπτεία στην Κύπρο, για τους μαθητές και μαθήτριες της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.

Για σκοπούς έγκαιρου και ορθού προγραμματισμού, έχει οριστεί ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής η Παρασκευή 22 Απριλίου 2016. Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους θα πρέπει να αποστείλουν τη Δήλωση Συμμετοχής συνοδευόμενη με την κατάθεση της καθορισθείσας προκαταβολής, και να τα προωθήσουν στο γραφείο της Ομοσπονδίας, είτε με φαξ στο 22340910, είτε με email στο [email protected], είτε μέσω του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου τους. 

Το ποσό της προκαταβολής μπορούν να το κάνουν κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας που βρίσκεται στη ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (μπορούν όμως σε οποιαδήποτε Συνεργατική)

Στο έντυπο τησ κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του παιδιού, το σχολείου του και στην κατασκήνωση που θα συμμετέχει (π.χ. Γιώργος Ανδρέου – Δημοτικό Απ. Λουκά – Αγ. Νάπα):
IBAN:CY36007033100000000040084880
SWIFT: CCBKCY2N

Παρακαλούμε όπως για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις αποτείνεστε στη γραφείο της Ομοσπονδίας τηλ. 22340900 και 99569856.

Σημειώνουμε επίσης ότι οι πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής των παιδιών για τις κατασκηνώσεις που θα γίνουν φέτος, υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας: www.goneiscy.com ή www.omospondiagoneonDSL.org.cy

 

10274328_1701081506834825_3351420387207361974_n.jpg 12472806_1701081516834824_8731957811585258815_n.jpg