“Πάμε Riverland για περιπέτεια στη Φύση” 10 Απριλίου 2016 – Αίτηση Συμμετοχής

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης», μέσα στα πλαίσια οργάνωσης οικογενειακών δραστηριοτήτων στη Φύση, οργανώνει τη 2η εκδήλωση, μετά από την επιτυχία της 1ης πρόσφατα στη Κλήρου.

Riverland 10 Απριλίου 2016.pdf