Ενδιαφέρουσες Aνακοινώσεις 2 – Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX – Δελτίο 30/2016

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσής μας, σας γνωστοποιούμε την τελευταία ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6039CCEF3C89957DC2258002001E77B6/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20RAPEX%202016-30.pdf?OpenElement