Ενδιαφέρουσες Aνακοινώσεις

Ελπίζουμε να περνάτε όμορφα το καλοκαίρι σας.

Σας  κοινοποιούμε δυο πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις:

  • Μικροβιολογική Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων στην Κουζίνα

http://www.moh.gov.cy/Moh/SGL/SGL.nsf/All/25F74DCEF7B7D49AC2257FF8003877C2?OpenDocument

  • Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2016 – Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/66145D6EADEE89C6C2257FFB001F2467/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20RAPEX%202016-29.pdf?OpenElement