Κατεπείγον Σχολικό Ταμιευτήριο – Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤAΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Αγαπητοί,

Σχετικά με την Εγκύκλιο που έχει σταλεί στα σχολεία από την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα και αφορά το Σχολικό Ταμιευτήριο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται και σε κάποια ωφελήματα τόσο προς τους Γονείς όσο και τους μαθητές της Α’ τάξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη Εγκύκλιος δεν είχε την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ούτε της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τα ωφελήματα που παρέχονται είναι για θάνατο ή μόνιμη ολική ανικανότητα, σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται μέσω των Ομοσπονδιών, τα οποία ωφελήματα είναι πολλαπλάσια. Επίσης, ζητείται και από τους δύο Γονείς όπως δώσουν τα στοιχεία τους (e-mails, τηλέφωνα, κλπ ), χωρίς να αναφέρεται ο λόγος που τα χρειάζονται. Γι’αυτό ζητούμε όπως, δε δοθούν τα στοιχεία αυτά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

Θα υπάρξει συνάντηση εντός των προσεχών ημερών, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας μαζί με την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα και την ΠΟΕΔ στην οποία θα τεθεί και το συγκεκριμένο θέμα.

Από Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης