Ολομέλεια Συνδέσμου Δημοτικού Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης”

05/09/2019 19:00 - 21:00