Έκτακτη Ολομέλεια Συνδέσμου Δημοτικού Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης”

02/11/2017 19:00 - 21:00