Ολομέλεια Συνδέσμου Δημοτικού Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης”

08/06/2017 19:00 - 21:00