Ολομέλεια Συνδέσμου Δημοτικού Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης”

05/09/2017 19:00 - 21:00