Προσφορές για την Σίτιση – Παρασκευή/Προμήθεια – Γεύματος για τους Μαθητές/τριες του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης” Στροβόλου για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης” Στροβόλου, ζητά προσφορές για την Σίτιση – Παρασκευή/Προμήθεια – Γεύματος για τους Μαθητές/τριες του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης” Στροβόλου για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 με δικαίωμα ανανέωσης για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021.