Προσφορές για την Σίτιση – Παρασκευή/Προμήθεια – Γεύματος για τους Μαθητές/τριες του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης” Στροβόλου για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης” Στροβόλου, ζητά προσφορές για την Σίτιση – Παρασκευή/Προμήθεια – Γεύματος για τους Μαθητές/τριες του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης” Στροβόλου για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 με δικαίωμα ανανέωσης για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019.

17861706_765100253665210_1616225137669702504_n.jpg