Ερωτηματολόγιο Συνδέσμου Γονέων 2019-2020

Παρακαλούμε πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο

https://forms.gle/bdyfQP2MnVifT4PN7

Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε για συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας, θα χρειαστούμε και φέτος την πολύτιμη συμβολή σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και σας παρακαλούμε όπως το συμπληρώσετε μέχρι την Παρασκευή 01/03/2019.

Σκοπός της έρευνας, η οποία πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, είναι η αξιολόγηση και βελτίωση διαφόρων θεσμών (π.χ. σίτιση) ή/και εκδηλώσεων, αλλά και να δεχτούμε τις δικές σας εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωσή τους.

Είναι σημαντικό να είμαστε όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί και αμερόληπτοι, γι’ αυτό θα σας προτρέπαμε να συζητήσετε το όλο θέμα με το/α παιδί/ά σας προτού συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις δεν θα τύχουν καμιάς επεξεργασίας ως προς την «ταυτοποίηση» των μαθητών.

Η συμβολή όλων μας είναι σημαντική και να είστε βέβαιοι ότι οι εισηγήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη!

Σε περίπτωση που κάποιος δεν δύναται να προχωρήσει με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορεί να αποταθεί στην Γραμματεία του σχολείου για να προμηθευτεί το ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή.

Ο λόγος που προτιμάμε την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι και η προστασία του περιβάλλοντος από άσκοπη χρήση χαρτιού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την στήριξη και την κατανόησή σας, καθώς και για το χρόνο που θα διαθέσετε στο σημαντικό αυτό ερωτηματολόγιο.