Ερωτηματολόγιο Συνδέσμου Γονέων 2019-2020

Παρακαλούμε πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο https://forms.gle/bdyfQP2MnVifT4PN7 Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε για συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας, θα χρειαστούμε και φέτος την πολύτιμη συμβολή σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και σας παρακαλούμε όπως το συμπληρώσετε μέχρι την Παρασκευή 01/03/2019. Σκοπός της έρευνας, η οποία πραγματοποιείται…