Χώρος συνάντησης: Ξωκλήσι (Μοναστήρι) Παναγία του Λάγνη (δρόμος Κλήρου-Φικάρδου)

Location:Χώρος συνάντησης: Ξωκλήσι (Μοναστήρι) Παναγία του Λάγνη (δρόμος Κλήρου-Φικάρδου)